De wereld stond afgelopen jaar op zijn kop. Goede omzet draaien was er voor veel bedrijven niet bij, anderen zagen hun business sky high gaan. Zakendoen veranderde. Bedrijven vonden zichzelf opnieuw uit, anderen sloten hun deuren.

Veel is veranderd en wordt niet meer zoals het was. Is dat goed, of toch niet? Sinds de 90-er jaren toont de wereld openheid, creativiteit en beleving, zo lees ik in een marketing trendrapport. De komende jaren wordt de maatschappij een stuk minder vrij. De jaren die voor ons liggen kenmerken zich door een andere mindset, andere normen en waarden, ander gedrag en andere merkbehoeftes. Dat vraagt om aanpassingsvermogen van bedrijven.

Het afgelopen jaar waren we sterk verbonden, vooral met de thuiswerkende en thuislerende familie, én met onze schermen. We waren veel digitaal aanwezig en in contact. En ondanks de nadelen: dat levert veel op. Technologie heeft ons veel in handen gegeven om snel met de ander te verbinden, maar laten we het échte gesprek niet vergeten.

In tijden van onzekerheid zoeken mensen houvast. Ze missen grip en controle. Ze zoeken betrokkenheid, aandacht en diepgang. Dat is anders in de huidige tijd, en het is al even aan de gang. Geen technische klus van nullen en enen, maar werk voor mensen zoals jij en ik. Op iemand kunnen bouwen en vertrouwen lukt als mensen geloven dat er een echte ‘ik’ in het spel is, als ze voelen dat je oprecht bent en om de ander geeft, als ze geloven in je oordeel en in je kunnen. Om vertrouwen te blijven winnen de komende jaren, wordt voorspeld dat bedrijven veel meer gaan inzetten op de menselijke factor om waarde en betekenis te bieden waar de andere wat aan heeft en mee verder kan. Echte klantgerichtheid dus, vanuit de behoefte van de klant.

Daarnaast is de maatschappelijke aandacht voor merken en bedrijven een fundamentele verandering. Er komt immers steeds meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daar kan geen enkel bedrijf meer omheen.

En hoe het met dat kampvuur zit? Dat brengt mensen samen en verbindt. Ook al staar je alleen maar in de vlammen. In vroeger tijden was het kampvuur ook de plek waar men bij elkaar was om elkaar verhalen te vertellen. Verhalen die het waard zijn om doorverteld te worden. Generaties lang. Een figuurlijk kampvuur bouwen is in deze tijden zo gek nog niet. Vertel er je verhalen en verbindt!

Gepubliceerd in Bouwmagazine, gedrukte editie.

https://www.bouwmagazine.nl/