De spreuk ‘eendracht maakt macht’, rond onze jaartelling ontleend aan een Romeinse geschiedschrijver, is nog steeds springlevend. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gebruikte hem al in de 16e eeuw als wapenspreuk. Nog immer wordt hij gebezigd  door tal van landen. En, fans van PSV weten dit: het is ook de lijfspreuk van hun club.

Eensgezindheid, harmonie, consensus, het zijn de begrippen die we nu meer dan nodig hebben. Want het zijn bijzondere tijden. We leven in een tijdsgewricht van uitersten. Van zwart en wit. Van extreme pieken en enorme dalen. Van eenzaam en samen.
Eenzaam zijn de ouderen en alleenstaanden die geen of weinig bezoek ontvangen, zijn de ernstig zieken op de IC’s. Eenzaam zijn soms ook al die werkenden die aan huis gekluisterd via online tools contacten leggen en onderhouden. En we voelen ons meer dan ooit ook samen: eensgezind het bedrijf door de crisis heen te slepen. Als volk (doorgaans..) eendrachtig het virus in te dammen. Samen thuis, want uitjes en vakanties? We zijn thuis beter af.

Critici en voorspellers betogen dat de crisis nog erger wordt. Dat aanvoer stopt, bedrijven stil komen te liggen, schaarste groter wordt, de keten verder verstoord. Wie positief is ingesteld ziet hoop: nu dringt door dat we duurzamer moeten leven, het lukte ons eerder niet om in te grijpen. Nu moeten we wel, eindelijk.

De bouwsector heeft een enorme kans hierin het verschil te maken. Want: tussen nu en 2030 moeten honderdduizenden woningen verduurzaamd worden en uiteindelijk van het gas af. Energieneutraal, met een circulaire aanpak. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door er samen de schouders onder te zetten, als keten, de overheid incluis. Overal in de sector zijn gezamenlijke projecten aan het ontstaan en aansprekende initiatieven. Het is bij uitstek aan de bouwsector om voorop te lopen, bevlogen studenten aan te trekken, van veelbelovende vernieuwende start-ups te leren. Enzovoort.

Helaas…. de bouw komt vaak pas in actie als ‘moeten’ aan de orde is, als het verplicht is. Kijkt zo lang mogelijk de kat uit de boom. Dat was nooit het slimste wat je kon doen, maar in de huidige maatschappij helemaal niet meer. Wél in je keuken laten kijken, wél meedenken en je verder ontplooien. Wél samen innoveren en vernieuwen om samen te verduurzamen, dat is wat de wereld nodig heeft. Alleen kom je ver en – dit weet de hele sector allang – samen kom je véél verder. Dankzij eendracht.

‘Rare jongens, die Romeinen’ zeiden Asterix en Obelix. Toch kwam er meer dan 20 eeuwen geleden veel innovatiefs uit het Romeinse rijk waar de hedendaagse bouw en architectuur nog steeds gebruik van maakt. Voeg ‘eendracht maakt macht’ er maar aan toe!

Gepubliceerd in Bouwmagazine, gedrukte editie.

https://www.bouwmagazine.nl/