Wat is contentmarketing?

Contentmarketing is waarde overbrengen om het leven van de ander te verbeteren met nuttige informatie. Contentmarketing stelt je doelgroep centraal; je maakt en verspreidt iets waar ze wat aan hebben en waar de reclame niet vanaf druipt.

Als je focust op wat je doelgroep interesseert en van je kennis en expertise een ijzersterk verhaal maakt, dan zet die aanpak aan tot actie. Want jouw verhaal brengt hen verder en ze voelen zich met je verbonden.

18 aandachtspunten voor je contentmarketing

Ik heb een pagina bomvol kennis en inspiratie gemaakt over contentmarketing, want ik help je graag goed op weg. Het is het hart van de hedendaagse marketing, iedere organisatie kan er heel veel mee bereiken. Voor contentmarketing hoef je maar 1 focus te hebben: je klant waardevolle informatie bieden: oplossingen, antwoorden en uitleg geven en inspireren.

Maar wat doe je wanneer, hoe en in welke vorm? Met een slimme en haalbare aanpak blijf je door de bomen het bos zien en haakt je klant aan. Een keer een blog en een folder lukt iedereen. Pakkende content én een structuur voor nu en straks, dát zijn je uitdagingen. Ik heb 18 aandachtspunten voor je op een rij gezet die je inspireren voor je eigen aanpak van contentmarketing. Via het blok met de inhoudsopgave kun je snel naar specifieke informatie. Ready? Here we go!

Saskia de Jong, marketeer en mediamaker technische industrie

“Blogs en websiteteksten, een brochure, een video, een presentatie of speech, updates op je socials. Het is allemaal contentmarketing. Ik weet uit ervaring dat het goede vormen zijn voor kennisoverdracht die doelgroepen in beweging kunnen brengen. Vooral als er samenhang is en een prettige structuur kan dat snel gaan.” – Saskia de Jong

1. Maak van je kennis waardevolle content

Je klanten, je doelgroepen zijn op zoek. De hele dag door. Naar antwoorden op vragen, naar oplossingen voor problemen en uitdagingen. Bied jij waarde en de relevantie die de ander zoekt? Ga jij voorbij de commerciële prietpraat en algemeenheden die iedereen bezigt? Maak ze enthousiast met informatie waar ze wat aan hebben, die hen verder helpt. Je zet je doelgroepen in vuur en vlam voor jouw aanbod, dankzij ijzersterke contentmarketing!

2. Content kan lang rendement opleveren

Content in een blog, whitepaper, artikel, brochure, kan je langdurig rendement opleveren. En langer dan je in eerste instantie denkt. Maar daar moet je wel wat voor doen. Als je ook op de langere termijn de aandacht vestigt op de informatie en de waarde ervan, blijf je in beeld bij je doelgroepen en bouw je aan je positie in de markt. En dat wordt steeds belangrijker, dus contentmarketing ook.

3. Contentmarketing is een kans je verhaal te vertellen

Als jouw content betekenis heeft, breng je een ander verder. Dát is de essentie van contentmarketing. Het gaat niet om jou, maar om de ander. Dat is een ander uitgangspunt dan de meeste andere vormen van marketing.

Met goed zijn in je vak onderscheid je je niet meer. Om jezelf in de kijker te spelen moet je naast vakprofessional ook ondernemer en kennisdeler zijn, die iets met passie en inspiratie kan overdragen én een journalistieke neus heeft voor nieuws.

Contentmarketing is een kans je verhaal te vertellen, via verschillende kanalen, op een passievolle manier. Je kunt er door verrassen en je relevantie tonen. Helpen, leren en informeren. Zo krijg je verhalen die het waard zijn om te delen.

In de b2b draait het om kennis en daarover is meestal veel te vertellen. De verhalen liggen dus voor het oprapen! Kennis is de basis voor contentmarketing. In de b2b heb je dus goud in handen voor succesvolle contentmarketing.

4. Wat heeft je klant nodig en waar bereik je hem?

Focus op je doelgroepen, die staan centraal. Het gaat er om hen iets aan te reiken waar ze behoefte aan hebben. Welke informatie kunnen ze goed gebruiken, wat speelt er bij hen en wat zijn hun wensen? En houd dat niet alleen bij de start van je project in het vizier, maar gedurende je hele project. Misschien geven nieuwe ontwikkelingen aanleiding tot aanpassingen of andere uitwerkingen en komen er zo nieuwe kansen.

En bereik hen via de kanalen die zij gebruiken. Zitten ze op Linkedin, of elders? Gaan ze allemaal naar die ene vakbeurs? Misschien kun je daar dan een event organiseren, want de beurs staat toch al in hun agenda. Het kan dus prima offline zijn, dat is ook contentmarketing.

5. Wees origineel, doe niet wat een ander doet

Alles kan gekopieerd worden, maar niet hoe jij communiceert. Met tekst en beeld maak je dus echt het verschil. Zodat jouw verhaal opvalt en onthouden wordt. En hoe meer en beter je opvalt in de overload van informatie die er op de wereld al is, des te beter wordt je boodschap onthouden.

Om succesvol te worden met contentmarketing moet je natuurlijk een structuur hebben, en ook keuzes maken. Je hoeft dus niet overal te publiceren en aanwezig te zijn omdat het kan. Maak keuzes en focus. Doe het vanuit jezelf, vanuit jouw organisatie, vanuit de waarden, sfeer, uitstraling van jouw club. Persoonlijk, eigen, authentiek. Dat inspireert anderen.

Saskia de Jong contentmarketing

6. Beïnvloeders versterken je content

In jouw markt zijn er op allerlei plekken mensen die jouw content een zetje in de goede richting kunnen geven. Die het bereik van je content positief kunnen beïnvloeden. Dat zijn beïnvloeders dus. Dat kunnen bloggers zijn, klanten, experts in jouw sector zoals een professor, maar ook journalisten die opiniestukken schrijven of een specialisatie hebben. Ze kunnen jouw content versterken en daarom kun je ze gebruiken.

Zij hebben al een publiek dat voor hun berichten en hun mening openstaat en die hun vertrouwen.

Als je weet wie voor jou van belang zijn en er contact mee hebt gelegd, dan kunnen ze jou helpen je content te verbeteren en te verspreiden. Dat kun je bereiken door ze te vragen aan iets mee te werken, of mogelijk zelfs om samen te werken.

7. Haak aan bij trends en issues

Issues, trends en actualiteiten die in de wereld, ons land, of kleiner: in jouw sector plaatsvinden, kunnen voor jou een haakje vormen om zichtbaar te zijn met goede content. Aanhaken bij iets dat nu speelt, betekent dat je meer aandacht krijgt. Als het je lukt aan te haken bij de berichtgeving in de externe media, ga je mee op de bagagedrager en pik je wat van hun onafhankelijkheid, toonaangevendheid en betrouwbaarheid. Van hun gezag dus.

Naarmate je die issues, trends en actualiteiten vindt en kunt verbinden aan je eigen plannen, producten en diensten, kun je je eigen content, je eigen ideeën versterkt naar buiten brengen. Want je haakt aan bij iets waarover juist nu veel te doen is, wat top of mind is en in de belangstelling staat.

8. Schakel meewerkers in

Ga er niet vanuit dat je content vanzelf gevonden wordt, we worden immers allemaal overspoeld met informatie. Dus een beetje hulp kun je prima gebruiken. Zoek daarom hulp van collega’s of partners en mobiliseer hen. Het kan krachtig zijn om hen als een soort ambassadeurs in te zetten voor de promotie van blogs, nieuws, whitepapers, e-books en events. Niet alleen zijn zij gemotiveerd, ze hebben ook banden met klanten en relaties, genieten hun vertrouwen en zijn vertrouwd.

Deze aanpak kan tot een sneeuwbaleffect leiden. Want samen ben je veel sterker. Dus een tip: zoek zelf kandidaten en ga eens om tafel om doel en aanpak te bespreken.

“Voorbeeld uit mijn eigen praktijk: voor mijn blogplatform Woontlekker heb ik een influencer benaderd die een miljoenenpubliek bereikt. Hij heeft de content die we samen hebben gemaakt gepromoot op zijn platform en dit gaf Woontlekker een enorme boost in zowel abonnees als bezoekers!”

9. Doe het continu en consistent

Een belangrijke reden dat contentmarketing geen succes wordt, is dat je niet of onvoldoende plant of stappen overslaat en te snel in middelen en oplossingen denkt. Begrijpelijk, want als er een kans opdoemt of een probleem is, hoe verleidelijk is het dan om direct in een oplossing te denken?

Begin echter bij het begin: denk vanuit je doelgroepen: waar zitten ze mee, waar kun je ze mee helpen. Denk vanuit trends en issues, vanuit je eigen doelen en ambities. En bedenk daar de structuur en planning omheen.

Plan bijvoorbeeld de grote lijnen voor de thema’s in een jaar, die je concreet maakt in een kwartaal en per maand aanscherpt voor de concrete uitvoering. Dit is een continu proces. Dat betekent niet dat je op ieder uur van de dag zichtbaar moet zijn, maar zo liggen de kansen natuurlijk wel!

De consistentie van contentmarketing zit in de samenhang die je zoekt van kanalen en uitingen die voor jouw doelgroep geschikt zijn en die elkaar aanvullen en onderling versterken. Kun je daar hulp bij gebruiken? Doe dan met de Contentklas, een maandelijkse online werkochtend waarin je aan je eigen content werkt, met structuur en inspiratie van coach (ik!) en klas.

10. Zet altijd in op actie

Contentmarketing gaat over leads en verkoop. Content moet uiteindelijk verkopen. Met de waardevolle content die je creëert wil je je doelgroep verder helpen en van nut zijn. En dat heeft een doel, gericht op actie dus: meer verkopen, meer aanmeldingen of andere actiegerichte doelstellingen.

Dat stelt eisen aan de content. Zet in op een actie, voeg een actieknop aan een internetpagina toe, voeg er actielinks aan toe, maak een uitnodigende slotzin met een link naar een aanmeld- of bestelpagina. Dus maak de content zo, dat het voor hen logisch is dat ze daar bij terecht komen en op klikken. Content zonder links verkoopt niet.

11. Eerst de inhoud, dan het merk

Communicatie en marketing denken vaak vanuit je organisatie. Contentmarketing stimuleert je te denken vanuit je publiek, vanuit je doelgroepen en stelt die centraal. Dus zoek uit wat hen beweegt, wat hen interesseert en neem dat als startpunt van je content. Maak van die informatie de ruggengraat van je aanpak. Dat maakt het kansrijker en makkelijker om zichtbaar te zijn. Een white paper is hiervan een heel goed voorbeeld. In de marketing zijn white papers van groot gewicht. White papers staan vaak bovenaan de content piramide: ze kosten veel tijd en energie om te maken. Tegelijk zijn ze een belangrijke bron voor tal van andere content. Onderzoeken bevestigen voortdurend dat ze veel invloed hebben op beslissingsprocessen.

En op het moment dat je dat hebt staan en je merkt dat dat effect heeft, gaat een stukje vercommercialisering moeiteloos door. Als je autoriteit opbouwt, creëer je een kapstok voor commercie. Eerst de inhoud dus, en dan het merk.

12. Bedenk hergebruik van content vanaf de start

Een onderwerp op 10 verschillende manieren uitwerken en op 10 verschillende plekken publiceren is slim. Bijvoorbeeld: als je een whitepaper hebt gemaakt kun je daar ook blogs over maken, een persbericht, een infographic, een artikel in een tijdschrift, een video, tweets en posts op sociale media. De kunst is content logisch en samenhangend te hergebruiken, zodat zichtbaarheid en uitingen op elkaar aansluiten, bij elkaar horen en elkaar kunnen versterken. Durf keuzes te maken: je hoeft niet overal iets te publiceren omdat je het toevallig kunt. Durf te kiezen voor juist niets op sociale media, of juist alleen video. Dat wordt misschien wel jouw signatuur!
De kunst is hergebruik vanaf de start al te bedenken, dus zo vroeg mogelijk in je proces. Zo kun je maximaal en langdurig inzetten op zichtbaarheid.

Dit is slim: content een tweede leven geven! Update een oudere blog met de kennis en inzichten van nu. Vaak is het waardevolle informatie die nog heel lang mee kan gaan.

13. Met SEO is je content beter vindbaar

Goede online content is vindbare content. En vindbaar ben je door zoektermen in de tekst te verwerken waar je doelgroep op zoekt. Door je tekst met zoekwoorden te optimaliseren: search engine optimization, SEO. Het betekent niet dat je ingewikkeld moet puzzelen met deze woorden, maar het betekent dat je de juiste woorden op een natuurlijke manier in de tekst verwerkt, zodat hij prettig leesbaar blijft.

Maak de allerbeste content, wil je je onderscheiden. Die kwaliteit telt ook, omdat Google websites steeds strenger op kwaliteit beoordeelt. Die vindbaarheid stimuleer je ook door je content te verrijken met links. Links zijn de ruggengraat van internet. Vooral door links komt men op je pagina terecht.

14. Content = beeld

We leven in een beeldcultuur. En daarin kun je niet zonder een eigen gezicht, waaraan je publiek je herkent. In de minimale tijd die men zich tegenwoordig nog gunt om nieuws en informatie tot zich te nemen, maakt beeld dat aantrekkelijk is en iets toevoegt, de weg vrij voor tekst en informatie.

Dat betekent dat je zonder beeld veel minder bereik hebt. En op sommige sociale platforms heb je helemaal geen bereik, omdat het er om beeld gaat. Als je met contentmarketing aan de slag gaat, neem beeld dan consequent mee in je hele proces. Want lezen is uit en kijken is in. Beeld bereikt mensen en zet tekst kracht bij. En maakt het persoonlijk.

Hieronder vind je twee blogs om aan de slag te gaan met beeld:

Al mijn blogs over (content)marketing vind je hier.

15. Integreer free publicity in je contentmarketing

Contentmarketing gaat vaak vooral over wat je aan eigen kennisproducten kunt maken om op je eigen kanalen aan te bieden. Daarbij concentreert men zich meestal op de mogelijkheden die je zelf hebt. Dat vormt de basis en dat is prima. Internet heeft van ons allemaal een uitgever gemaakt. Je hebt je website waardoor iedereen je kan vinden, je hebt misschien een webshop, en je hebt een digitale nieuwsbrief die je naar je klanten en relaties stuurt.

Maar naast die eigen kanalen, je eigen media, zijn er nog veel meer media, kranten, tijdschriften, vakbladen, zowel online als gedrukt. En die zitten te wachten op jouw ideeën en visie! Ze kunnen niet zonder jouw input, maar je moet het wel aantrekkelijk aanbieden. Integreer daarom free publicity in je contentmarketing. Dit is zeer kansrijk, omdat deze media regelmatig, en soms dagelijks en zelfs nog meer, moeten verversen. Zo kun je best makkelijk een heel groot bereik creëren.

Meer weten over free publicity? Bekijk dan deze pagina op mijn website.

16. Deel en promoot je content

Content verkoopt zichzelf niet. Dat komt omdat er een overload aan informatie is. Gevonden worden is dus net zo belangrijk als goede content maken. Dat betekent dat de waarde van content dus ook in de distributie zit. Hoe beter je in staat bent om de content te delen, des te meer bereik je kunt krijgen. En dat betekent meer kans dat je publiek er iets mee doet.

Je moet dus actief aan de slag om te zorgen dat je content wordt opgemerkt. De makkelijkste manier om iemand te informeren is te mailen met mensen die je al kent. En zitten er links naar beïnvloeders in je e-book of blog of heb je andere links toegevoegd, vraag hen dan om een link terug.
Content delen op sociale media is een constant proces. Sociaal betekent dat je in interactie met anderen kunt zijn. Doe het!

17. Meten en verbeteren van je content

Om te bepalen of je goed bezig bent, of je mensen bereikt, of ze in beweging komen, moet je meten. Contentmarketing gaat over leads en verkoop. Maar wat meet je? Zonder doelen heb je niets aan data. Met doelen kun je kwantitatief en kwalitatief monitoren wat het bereik en effect van je contentmarketing is. Door bijvoorbeeld het gedrag op je site te meten, geopende emailings, likes en shares of de inhoud van reacties op je blog. Je hebt doelen nodig om verandering in bereik en effect te zien, en om het te kunnen beïnvloeden, sturen en te vergroten.

Je kunt prima starten met gratis tools van Google. Als contentmarketing voor jou al een constante is geworden kun je al je content ook gaan plannen, uitsturen en monitoren via 1 betaald platform. Er zijn verschillende adressen in Nederland.

Saskia de Jong contentmarketing

18. Begin je contentmarketing met 1 onderwerp en 1 kanaal

Heeft deze content over contentmarketing je geïnspireerd en wil je aan de slag? Ga dan starten met 1 onderwerp en rol dat uit op 1 kanaal. Ga proefdraaien en ervaren of en hoe het werkt. Heb je een onderwerp of zie je een trend of issue in de markt waarbij je inhoudelijk kunt aanhaken, of is er een specifieke doelgroep die je aandacht wilt geven?

Neem dat dan als uitgangspunt voor je eerste contentmarketing project, dan houd je het overzichtelijk. Dus maak die whitepaper omdat er nu een actualiteit in de markt is waarbij je met jouw producten kunt aanhaken. Of maak die video waarin je de expert binnen jouw bedrijf iets laat toelichten over jullie betrokkenheid bij een spraakmakend project. Het gaat je lukken!

Aan de slag en hulp nodig voor de beste content?

Goeie kennis en inspiratie en wil je met mij verder? Dan kun je 2 dingen doen: we doen het samen of ik leer het je. In het eerste geval kun je misschien hulp gebruiken omdat je opgave groot en complex is, of soms extra handen nodig hebt. Of je wilt de contentmarketing organiseren, maar niet zelf produceren. In het tweede geval jeuken je eigen handen om zelf aan de slag te gaan en wil je je skills verbeteren. Super!

We doen het samen

  • Basisplan Contentmarketing
  • We maken je actieplan korte termijn
  • Structuur, ideeën en eerste resultaten
  • Laagdrempelig met elkaar kennismaken

Ik leer het je

  • Contentklas (doe ’n keer gratis mee!)
  • 1 werkochtend in de maand online
  • Samen opgaan met gelijkgestemden
  • Met inspiratie van coach en klas