Media-aandacht opbouwen met je expertise

Home » Marketing » Nieuwswaarde » Media-aandacht opbouwen met je expertise
media-aandacht met je expertise

Media aandacht opbouwen

In de snel veranderende wereld van vandaag is het essentieel om zichtbaar te zijn, zelf of met je bedrijf of organisatie. Media-aandacht opbouwen met je expertise is één van de meest effectieve manieren om dit te bereiken. Online en gedrukte media bieden een geweldige kans om jezelf op de kaart te zetten bij je doelgroepen en je stem te laten horen over kwesties die ertoe doen. In dit artikel laat ik je zien hoe je dit kunt bereiken en welke stappen je kunt nemen om je expertise te delen zodat je in de redactionele kolommen komt.

Invloed van de media

De media hebben een enorme invloed op ons dagelijks leven. Ze zijn niet alleen een bron van nieuws en informatie, maar ook een platform waarop meningen worden gevormd en gedeeld. Online media en ook sommige sociale zijn zelfs een plek waar inhoudelijke discussies plaatsvinden en interactie is. Dit maakt het opbouwen van media-aandacht met je expertise een troef in je marketing.

Trek de aandacht van journalisten

Wanneer je jezelf positioneert als een expert op jouw vakgebied en actief deelneemt aan discussies en presentaties, trek je de aandacht van redacties en journalisten. Zo kun je media-aandacht opbouwen met je expertise. Ze zijn voortdurend op zoek naar informatieve en goed onderbouwde content waar hun lezers, kijkers en luisteraars op vertrouwen. Als jouw expertise relevant is voor hun doelgroep, zullen ze niet aarzelen om je ruimte op hun platform te bieden. Dit kan resulteren in interviews, opiniestukken, of zelfs volledige artikelen waarmee je je kennis en inzichten kunt delen met een breder publiek.

Deel je opinie in de media

Nog sterker zet je jezelf neer als je je expertise deelt in een mening of opinie over issues en actualiteiten, dus over wat de markt bezighoudt, wat jij daarvan vindt en welke oplossing, tip of advies je mensen mee wilt geven. Dit is een nog veel krachtiger manier om media-aandacht op te bouwen met je expertise. Doe je dat lezenswaardig, goed onderbouwd en informatief dan staan redacties voor je in de rij. Mits wat je deelt hout snijdt natuurlijk. Zo kun je in online en gedrukte media groot bereik creëren met duizenden views of meer. Dat komt doordat issues non-stop honger veroorzaken: mensen zijn op zoek naar opheldering, duiding, uitleg en toelichting. Naar de mening van een ander. Kun jij die geven?

Ook als podcast

Ik maak de podcast SPREX waarin ik praat met experts over impact maken, er zitten ook soloafleveringen bij, zoals deze aflevering over het delen van je expertise..

Beluister deze aflevering:

Recent sprak ik een installatieadviseur. Hij had veel publiciteit gekregen door een persbericht over een berekening van 3 scenario’s. Hij was verbaasd dat het zoveel commotie had veroorzaakt, hij vond het een klein onderwerp. Er had onder andere een stukje over in een landelijke krant gestaan en op sociale media waren veel reacties geweest. Hij had er ook een post over geschreven op een online kennisplatform. In 2 maanden tijd was die 2.500 keer gelezen, er hadden ook veel lezers op gereageerd.

Issues leiden tot non-stop informatiehonger

Aanleiding was een issue dat nogal politiek geladen is en de gemoederen bezighoudt: het einde van de salderingsregeling. Dus dat je geld krijgt omdat je meer energie opwekt via je eigen zonnepanelen dan je voor eigen gebruik nodig hebt. De regeling gaat op de schop omdat de overheid veel energiebelasting misloopt. Er zijn ook technische problemen omdat het elektriciteitsnet overbelast raakt. De discussie over de salderingsregeling maakt deel uit van een groot maatschappelijk vraagstuk waar de samenleving middenin zit: de energietransitie.

Veel redacties en journalisten ontvangen dagelijks tips, kopij en kopijsuggesties over sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals deze. Het meeste belandt snel in het ronde archief naast het bureau, of wordt gedeletet. Omdat het te commercieel is, te eenzijdig, onjuist, onvolledig, of noem maar op. 

Maar: issues leiden tot een non-stop informatiehonger. Online redacties én printredacties zijn dagelijks op zoek naar informatieve, relevante goed onderbouwde, overtuigende content. En daar mag best een vleugje commercie in zitten. Jouw naam mag erbij staan en wordt zeker gepubliceerd of genoemd. Je mening of opinie delen is dus een aantrekkelijker en nog krachtiger manier om media-aandacht op te bouwen!

De adviseur deed 3 slimme dingen

De installatieadviseur speelde uitstekend in op de vraag van de markt en de behoefte van de media. Hij heeft 3 slimme dingen gedaan:

  • Kennis: hij heeft eigen kennis ontwikkeld – hij had 3 scenario’s berekend en uitgewerkt
  • Opinie: hij heeft zijn kennis vervat in een opinie – hij schreef er goede content over
  • Issue: hij reageerde op een kwestie die de markt bezighoudt

Inhoudelijke blogs zetten congres op de kaart

Ik heb nog een voorbeeld, van een congres over duurzaam bouwen dat ik enkele jaren terug mee organiseerde. In de aanloop er naartoe initieerde en redigeerde ik in totaal 8 blogs van verschillende experts die spreker waren tijdens het congres. Het voorbeeld is interessant omdat de blogs elkaar in korte tijd op uiteenlopende online platforms opvolgden. Enkelen behaalden in 2 weken meer dan duizenden views. Die aantallen liepen soms snel op, onder andere omdat die sprekers bekenden zijn in de markt. Influencers dus. Een uitgebreid schema van socials posts droeg ook bij aan de grote zichtbaarheid. Alles om uiteindelijk de aandacht op het congres te vestigen. De sprekers droegen er met een tekst vooraf graag aan bij. Bij alle platforms die we selecteerden werden de artikelen geplaatst.

Ook dit voorbeeld illustreert hoe het delen van kennis, de toelichting erover, of nog sterker: opinies over actuele kwesties, in de media een krachtige manier kan zijn om media-aandacht op te bouwen met de specifieke expertise van de sprekers. Als jij ook kennis en visie gaat delen, kun je een positieve impact hebben op je branche en je publiek. En die zichtbaarheid helpt je business.

Wil jij aan de slag om je mening, visie of opinie in de media te delen? Super! Ik heb 4 voorbeelden voor je uitgewerkt die je kunnen inspireren.

Voorbeeld 1 – Innovatie in de technische sector

Stel je voor dat je een branchevereniging vertegenwoordigt in de markt van 3D-printing technologie. Binnen deze snelgroeiende sector is er een voortdurende discussie over de toekomst van innovatie. Je besluit om de kracht van issues en opinies te benutten om de aandacht te vestigen op de behoefte aan investeringen in R&D binnen de 3D-printing gemeenschap.

Mediabenadering: Je schrijft een overtuigend opiniestuk dat de nadruk legt op het belang van blijvende innovatie in 3D-printing. Vervolgens deel je dit opiniestuk met relevante media-uitingen, zoals toonaangevende technologiemagazines en vakbladen die gericht zijn op de maakindustrie. Je gebruikt ook sociale media platforms om met korte stukjes uit het artikel het gesprek in de sector aan te wakkeren.

Resultaten: Je opiniestuk wordt opgepikt door vooraanstaande technologiemedia en maakt indruk op opinieleiders en belanghebbenden. Het artikel draagt bij aan discussies en debatten in de branche over innovatie en leidt tot meer bewustzijn over de noodzaak van R&D-investeringen. Bovendien krijgt de branchevereniging meer erkenning als een belangrijke speler in het bevorderen van innovatie binnen de sector. Een krachtig voorbeeld hoe je media-aandacht kunt opbouwen door niet alleen je expertise te delen, maar daar een duidelijke mening en advies aan toe te voegen.

Voorbeeld 2 – Toekomst van kunstmatige intelligentie

Je leidt een adviesbureau met diepgaande kennis van kunstmatige intelligentie en machine learning. Je wilt de boodschap van verantwoorde AI-ontwikkeling en ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie verspreiden.

Mediabenadering: Je schrijft een outline van een opiniërend artikel dat de nadruk legt op de ethische implicaties van AI en de noodzaak van transparantie en verantwoordelijkheid in AI-ontwikkeling. Je maakt een lijst van gespecialiseerde media waar je dit graag in of op wilt hebben en deelt het gedoseerd: je schrijft een mail aan een journalist van een dagblad, van een technologiemagazine en van een titel gericht op ethiek en technologiebeleid. Afhankelijk van hun interesse werk je het artikel uit. Heeft een journalist er geen interesse in dan richt je eenzelfde mail aan de volgende journalist of redactie op je lijst.

Resultaten: Je media pitch trekt de aandacht van een aantal media waarvoor je een voor hun doelgroep passend artikel aanlevert. De media-aandacht draagt bij aan het tonen en opbouwen van de expertise van het adviesbureau. Tegelijk een stuk erkenning van het adviesbureau als een relevante stem in het bevorderen van ethische AI en verantwoorde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Voorbeeld 3 – Overzicht biobased bouwen

Biobased bouwen is de specialisatie van je ontwerpbureau. Je focust op duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en -technieken. Je bent vastbesloten om het gebruik van biobased materialen in de bouwsector te verspreiden in combinatie met de boodschap van duurzaamheid.

Mediabenadering: Je stelt een document samen met een overzicht van bepaalde typen materialen inclusief die er aan komen en in ontwikkeling zijn. Je beschrijft er ook toepassingen bij in de bouw en schetst een toekomstbeeld waar de markt naartoe gaat. Door dit overzicht geef je het veel waarde mee, waar veel partijen in de markt iets aan kunnen hebben. Veel bedrijven en organisaties zijn zoekende, op deze manier samengesteld bestaat dit nog niet. Je geeft er een persbericht over uit met verwijzing naar een download op je site. In dit bericht licht je de cruciale rol van biobased bouwen in de technische sector toe en de voordelen ervan voor het milieu en de bouwsector. Je stuurt dit naar gespecialiseerde media zoals bouwvakbladen, milieugerichte tijdschriften, enkele landelijke en regionale dabladen waarvan je weet dat ze interesse hebben in dit soort nieuws en naar media die zich richten op duurzaam bouwen en groene technologie. Bovendien benader je websites en platforms die zich specifiek richten op biobased materialen en duurzame bouwmethoden.

Resultaten: Je persbericht wordt opgepikt door vooraanstaande publicaties in de bouw- en milieusector en trekt de aandacht van architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in biobased bouwen. Deze media-aandacht draagt bij aan het versterken van je expertise op het gebied van biobased bouwen en trekt nieuwe klanten aan die willen profiteren van duurzame en milieuvriendelijke bouwmaterialen en -technieken.

Voorbeeld 4 – Tech-startup voor duurzame energieoplossingen

Stel je voor dat je een tech-startup leidt die zich richt op de ontwikkeling van innovatieve duurzame energieoplossingen. Je bent vastbesloten om de wereld bewust te maken van de noodzaak van hernieuwbare energie en je nieuwe product dat de energie-efficiëntie verbetert.

Mediabenadering: Je kiest ervoor om sociale media en video te gebruiken om je boodschap over te brengen. Je creëert korte, boeiende video’s waarin je de voordelen van je duurzame energieoplossingen uitlegt en hoe ze een positieve impact kunnen hebben op de technische industrie. Je deelt deze video’s op platforms zoals YouTube, LinkedIn en Instagram. En je tipt er ook een geselecteerde lijst van media voor. Daarnaast gebruik je sociale media om updates, nieuws en inzichten te delen over de laatste ontwikkelingen in duurzame energie.

Resultaten: Je video’s worden viraal opgepikt en gedeeld door enthousiaste kijkers die geïnspireerd zijn door je duurzame energieoplossingen. Je sociale media-inhoud trekt volgers aan die geïnteresseerd zijn in de technische aspecten van hernieuwbare energie. Je wordt er door enkele media over geïnterviewd. De media-aandacht draagt bij aan het opbouwen van je expertise en je zichtbaarheid als innovator op het gebied van duurzame energieoplossingen.

media-aandacht opbouwen expertise

De kracht van je expertise benutten

Wil je weten hoe je media-aandacht kunt opbouwen met je expertise en jezelf of je organisatie in de schijnwerpers zet? Het begint met het herkennen van jouw kracht, begrijpen welke problemen jouw expertise kan oplossen, en vervolgens bepalen wie deze informatie moet ontvangen. Daarna op welke manier je je expertise het best overdraagt en op welke plek, dus op / in welke platforms en publicaties. Realiseer je dat dit krachtiger wordt als je je duidelijker uitspreekt. Dit zijn de stappen om dit te bereiken:

  • Identificeer je expertise: Begin met scherp te krijgen wat jouw expertise is en wat je uniek maakt. Waar ben jij of je organisatie buitengewoon goed in? Jouw expertise vormt de basis voor de waardevolle content die je kunt delen. En onthoud: hoe duidelijker je je uitspreekt, des te krachtiger wordt je zichtbaarheid.
  • Begrijp je doelgroep: Wie zijn de mensen of organisaties die baat hebben bij jouw kennis? Dat zullen klanten en relaties zijn, en mogelijk ook anderen? Weet wat hun behoeften, uitdagingen en interesses zijn.
  • Breng platforms en publicaties in kaart: Het is essentieel om de juiste media te kiezen om je boodschap effectief over te brengen en dat deze ook de mensen bereiken die je wilt informeren.
  • Bepaal de vorm en creëer de content: Dit kan variëren van het schrijven van opiniestukken en blogs tot het maken van boeiende video’s op sociale media, afhankelijk van je doelgroep en de aard van je expertise. Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van pakkende titels en aantrekkelijke inleidingen om direct de aandacht te trekken.
  • Publiceer en deel: Publiceer deze content op de gekozen platforms of bied deze aan de media aan. Maak eventueel ook gebruik van sociale media om zelf de content te promoten en een breder publiek te bereiken.
  • Interactie en betrokkenheid: Moedig interactie aan door te reageren op opmerkingen en vragen van je lezers of kijkers. Blijf actief betrokken bij online discussies over jouw expertisegebied. (optioneel, afhankelijk van onderwerp, vorm en doelgroep)

Vergeet niet te meten en evalueren

Meet tussendoor of na afloop het succes en evalueer de impact van wat je hebt verspreid. Heb je significant media-aandacht kunnen opbouwen met je expertise of nog beter: met je mening en opinie? Meet het aantal views, reacties, delingen en andere betrokkenheidsindicatoren om te bepalen hoe effectief je actie was.

Dit stappenplan biedt een leidraad voor het doelgericht verspreiden van je opinie op een manier die aansluit bij je expertise en doelgroep. Het benutten van de juiste kanalen en media is essentieel om een breder publiek te bereiken en een impact te hebben binnen je vakgebied.

Media-aandacht opbouwen met je expertise

In de wereld van vandaag zijn mensen op zoek naar inzichten en meningen over alles wat er speelt in de markt en de maatschappij. Als antwoord op vragen en problemen, om zichzelf te ontwikkelen, om keuzes te maken, om die te rechtvaardigen. Ik hoop dat ik je ervan heb overtuigd dat wat jij te vertellen hebt, jouw opinie, kan bijdragen aan discussies en het inzicht van mensen vergroot. Het delen van je opinie is een krachtig middel om jezelf en je boodschap te versterken. Of je nu een branchevereniging vertegenwoordigt, een gespecialiseerd adviesbureau leidt, of een innovatieve tech-startup bent, jouw opinie kan het verschil maken!

Invloed uitoefenen op discussie en besluitvorming

Met media-aandacht vergroot je je zichtbaarheid en trek je de aandacht van een breed publiek. Je bouwt er vertrouwen mee op: het delen van je expertise via gerenommeerde mediakanalen versterkt je geloofwaardigheid en autoriteit binnen je vakgebied. Dit kan leiden tot relaties met journalisten en redacteuren met langdurige samenwerkingen en toekomstige publicatiemogelijkheden tot gevolg. In feite kun jij met je plek in de media invloed uitoefenen: op discussies en besluitvorming binnen een branche, vakgebied of wie weet zelfs de maatschappij.

Dus waar wacht je nog op? Voed de online conversaties met jouw inzichten en ontdek hoe jouw opinie kan bijdragen aan je online zichtbaarheid en invloed! In dit verband is voor jou ook interessant de blog Expertise marketing, verkoop waarin je uitblinkt.

Wil je hiermee aan de slag en kun je hulp gebruiken? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik help je graag zodat je met jouw opinie en mening zichtbaar wordt in de media. Ik zit voor je klaar op (085) 017 1700. Of mail me.

En de installatieadviseur? De behaalde zichtbaarheid smaakt naar meer. Hij heeft inmiddels al meerdere onderwerpen genoteerd om over te publiceren!

Saskia de Jong

Saskia de Jong

Zoek je houvast, ideeën en inspiratie voor je business en je marketing?

Ik ben marketeer en media expert in het technisch mkb. Frequente zichtbaarheid met een goed verhaal dat duurzame impact heeft, vormt dagelijks mijn rode draad. Hoe je kennis en visie vertaalt, doelgroepen bereikt met impact en business genereert, is de kern van menig project.

Ik werk vaak voor kennisintensieve organisaties, regelmatig samen met projectpartners en ook internationaal. Ik blog over ondernemen, groeien en marketing en op het consumentenblog woontlekker.nl blog ik over energieneutraal wonen.

In de SPREX-podcast praat ik met experts over impact. Verrassende gesprekken van een half uurtje die je concrete ideeën en inzichten geven om zelf impact te maken.

Wil je sparren? Bel me op (085) 017 1700, mail naar saskia@dejongev.nl of ontmoet me op Linkedin.

LinkedIn profiel Saskia de Jong

Vergelijkbare berichten