Structuur contentmarketing voor eenpitter in 5 stappen rond

Home » Marketing » Structuur contentmarketing voor eenpitter in 5 stappen rond
structuur contentmarketing

Is het veel werk om je blogs, artikelen, je nieuwsbrieven en je socials draaiend te krijgen en te houden? Is het complex om regelmaat en structuur in contentmarketing in te krijgen? Als je met meer mensen op een afdeling bent verdeel je taken. Ook zelfstandigen en eenmans-marketing- of communicatieafdelingen kunnen succes hebben met contentmarketing. Als je het maar goed structureert en keuzes durft te maken. Ik geef je een 5 stappen aanpak om de structuur van contentmarketing goed op te zetten. Zodat je er in je eentje een succes van maakt.

Bén jij je bedrijf, ben jij eenpitter en zelfstandig ondernemer? Dan ben je dagelijks met 100 dingen bezig. Of ben je helemaal geen eenpitter en werk je in een grotere organisatie, en ben je de enige die zich met marketing bezighoudt? Ook dan is een goede structuur in contentmarketing basisvoorwaarde voor succes. In beide gevallen moet je het lean & mean organiseren, als je er resultaat mee wilt behalen. Zeker als je het zelf doet en niet uitbesteedt.

Tip: podcast over structuur in contentmarketing

Heb je geen zin in deze lap tekst (en wil je mijn stem eens horen)? Ik maak iedere 2 weken een podcast aflevering waarin ik praat met experts over impact en ik maak ook solo-afleveringen. Aflevering #17 is de podcast over structuur in contentmarketing met ongeveer deze tekst. Je beluistert SPREX op Spotify en op de podcastkanalen van Apple en Google. Je kunt ook luisteren op mijn site.

Met de volgende 5 stappen bouw je een goede structuur in contentmarketing op.

Stap 1: Durf te kiezen

Je hoeft niet veel te doen, het hoeft ook niet superlang te zijn of heel vaak, als het maar goed is. De overload aan informatie online en het feit dat Google kwaliteit steeds beter kan beoordelen en zal waarderen, maakt dat dit advies de lijst aanvoert. En dit uitgangspunt betekent dat iedereen, en juist de eenpitter of solist dus prima met contentmarketing aan de slag kan.

Kies 1 thema, 1 project, 1 periode in het jaar, 1 beurs, 1 doelgroep of maak een andere keuze om af te bakenen. En ga daarmee aan de slag om er content voor of over te maken. Bouw van daaruit verder je structuur in contentmarketing uit, zeker als de aanpak je bevalt.

Kennis de motor van je marketing

Je kunt met bloggen een goede start maken als jij in de b2b zit. Deze aanpak is ook geschikt als je in de consumentenmarkt zit en hoogwaardige producten of diensten verkoopt waarover mensen veel informatie nodig hebben, om over iets te besluiten. Als dit het geval is dan is kennis de motor van je marketing. Bekijk eens wat er aan projecten, onderzoek, samenwerking, praktijkcases speelt in je organisatie. Put uit je kennis, ervaring en expertise. Waar ben je nu mee bezig? Wat zit er voor interessants in voor je doelgroepen? Zo vind je haakjes voor contentmarketing om waardevolle informatie te maken die nuttig en bruikbaar is voor een ander.

structuur contentmarketing

PS: Content kan niet zonder beeld

Zet beeld ook bovenaan je lijst als je de structuur van contentmarketing doe wilt aanpakken! Voor contentmarketing is beeld leidend. Het plaatje bepaalt mede het succes van je activiteiten. Sterke visuele content draagt bij aan wie je bent, aan je merk. Content kan niet zonder beeld.

Stap 2: Hergebruik is rode draad

Hergebruik content zoveel je kan. Daarmee bedoel ik niet per se dat je iets kopieert, maar dat je zoveel mogelijk vormen, dragers en kanalen bedenkt voor je onderwerp. Nut het onderwerp dus maximaal uit én bedenk dit vanaf de start. Dit gaat je structuur in contentmarketing enorm helpen!

Op ieder kanaal, in iedere vorm, vertel je je verhaal mogelijk net even anders. Afhankelijk van de lengte natuurlijk, maar ook van de sfeer en de context. En niet te vergeten de timing: heb je iets waar een datum aan hangt, of is het tijdlozer? Maakt nogal wat uit.

Je bent begonnen met een keuze: bijvoorbeeld 1 thema, 1 doelgroep, 1 project. Mogelijk heb je al content die je daarvoor kunt gebruiken. Want niemand begint op nul, er is altijd eerder al wat geproduceerd. Misschien niet allemaal up to date meer, of niet helemaal af, of voor een ander doel gemaakt. Maar wél bruikbaar.

Hergebruik content vooraf bedenken helpt structuur contentmarketing enorm

Onderzoek daarom eerst wat je hebt en of je dat kunt gebruiken. Heb je interne documenten die je eenvoudig voor extern gebruik geschikt kunt maken?  Misschien is content eenvoudig te verbeteren of aan te passen. Zodat je het actualiseert, uitbreidt, of juist geschikter maakt. En zo meer waarde kunt meegeven.

En ga dan brainstormen met jezelf. Bedenk vanuit je keuze én wat je aan bruikbaar materiaal hebt en wat je wilt, hebt en kunt. Zo bedenk je voor 1 onderwerp zo 10x een vorm en met gemak nog wel veel meer. Heb je bijvoorbeeld iets groots waarop je de aandacht wilt vestigen dan neem je dat als vertrekpunt. Dat kan content zelf zijn, zoals een whitepaper. Maar het kan ook een evenement zijn, en natuurlijk een product of een dienst. Bedenk zo breed mogelijk wat je er over kunt produceren, zoals blogs, een persbericht, een infographic, een artikel in krant of tijdschrift, een video, en Linkedin artikel en updates, een SlideShare (op Linkedin), tweets, posts op Instagram en/of Facebook en een presentatie op een symposium.

De kracht is dat je dit vooraf bedenkt. Het draagt bij aan de structuur van contentmarketing en je maakt het er haalbaarder door. Voor 1 onderwerp 10 uitwerkingen verzinnen, bespaart je uiteindelijk tijd en je voorkomt dat je kanalen en vormen vergeet, want je benoemt ze vooraf. En als je ze letterlijk aan elkaar kunt verbinden, dus met cross-promotie, dan kun je een gestapeld effect krijgen. Deze aanpak leidt er toe dat je voor je publiek zichtbaar bent op verschillende manieren en op verschillende kanalen. En die zichtbaarheid gaat elkaar versterken. Slim dus, maar ook uiterst noodzakelijk om het zo aan te pakken als eenpitter.

Updaten van bestaande content

Bij het bedenken van hergebruik hoort ook het updaten van bestaande content. Je werk is namelijk niet klaar als je content hebt gemaakt en een keer hebt gepubliceerd of gedeeld. Je kunt er meer mee doen: de waarde vergroten, over een langere termijn. Dit geldt vooral voor informatie online, maar dit principe kun je natuurlijk ook toepassen op offline middelen zoals een brochure of een presentatie. Immers: content kan je langdurig rendement opleveren als je er steeds aandacht aan blijft geven. Als je dat ook op de langere termijn doet, blijf je in beeld bij je doelgroepen en versterkt de content je business.

Updaten houdt in: eerder gepubliceerde content verbeteren of actualiseren zodat je hem bijvoorbeeld op een later moment weer opnieuw kunt gebruiken met geactualiseerde informatie. En dit is aantrekkelijk, want betekent dat je niet steeds iets nieuws hoeft te maken. Plus dat bestaande content in de loop der tijd inhoudelijk beter kan worden en daarmee ook groeit in autoriteit en vindbaarheid. Want je bouwt voort op iets dat er al is. Bekijk daarom regelmatig hoe bestaande content presteert, zodat je kunt bepalen hoe je deze beter kunt maken om opnieuw te gebruiken en de levensduur te verlengen.

structuur cointentmarketing

Hoe doe je dat? Hier wat voorbeelden: de best presterende content samen in artikel, een update in nieuwe periode met nieuwe info, blogs op de eigen site later (aangepast) elders, voeg nieuwe/actuele info/praktijkcases toe, breid een opsomming uit, of voeg nieuw beeld toe.

Stap 3: Gebruik hulpmiddelen

Als je alleen werkt is structuur belangrijker dan planning. Je zult ervaren dat structuur, in de vorm van een basisidee, een rode draad, een rijtje uitgangspunten, je meer helpen en sturen dan een deadline die al heel snel te dichtbij komt en je dus niet haalt…. Geef structuur in contentmarketing dus voorrang en daarbij helpen hulpmiddelen. Ik benoem wat ik het belangrijkst vind.

  1. Agenda – een inkoppertje natuurlijk: activiteiten agenderen zowel qua productie als publicatie is de eenvoudigste manier om te plannen en je te helpen met structuur
  2. Ideeënlijst – een (Excel)schema of tool zoals Trello om ideeën in te noteren, daar past ook bij: het waarom of de aanleiding, wie of wat je heeft geïnspireerd, informatie over de doelgroep en de vorm en over actie en over timing.
  3. Projectplanning – Is op 2 manieren te gebruiken: voor de aanpak en uitwerking van al je projecten én interessant bij één groter contentproject, zoals een whitepaper, onderzoek of een grotere campagne. Hierin houd je bij wat moet gebeuren en wíe dat doet, en wanneer. Dus meer taakgericht. Kan in Excel en ook in Trello.
  4. ChatGPT – AI, dus kunstmatige intelligentie gebruiken bij het tekstschrijven, waarom niet? Een tool als ChatGPT kan je helpen en je werk uit handen nemen. Zoals content schrijven voor blogs, nieuwsbrief, webartikelen enz. Of een samenvatting maken of aantekeningen uitwerken, of productbeschrijvingen maken, zeker als ze een vast format hebben. Hij kan ook complexe tekst vereenvoudigen. En je kunt hem gebruiken als ideeëngenerator, zowel voor zinnen (titels, slogans) als complete teksten. Ook handig: ChatGPT bruikbare zoektermen laten bedenken, waardoor je een lijstje van woorden krijgt waar je eigen tekst op gevonden moet worden.

Mijn blogtemplate helpt de structuur in contentmarketing ook!

Bonus: blogtemplate. Niet onmisbaar, wel een dringend advies, want is erg handig. Ik ontwierp zelf een blogtemplate in Word die je blogproces structuur geeft en helpt met planning en het proces. Mij spaart deze structuur zo’n 10 tot 15% van de totale tijd die ik aan een blog besteed omdat ik alles bij elkaar heb dat nodig is om een blog te publiceren én alles in één keer produceer. Je maakt zo’n template eenvoudig zelf door een rijtje van alle elementen die je rondom je tekst nodig hebt in dit document te zetten. Zoals de metatekst en de zoektermen. Als je hier een standaard document van maakt, heb je altijd helder wat je allemaal scherp wilt houden bij de productie. Ik heb een handig model dat je kunt downloaden.

Stap 4: Zet vindbaarheid centraal

Gevonden kunnen worden is een rode draad in de hedendaagse marketing. Je doelgroep, je klanten en relaties zijn zelf op zoek naar antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen. Op ieder moment van de dag. Vindbaarheid en SEO is een basis van marketing en ook van schrijven. En het is daarmee een belangrijk onderdeel in de structuur van de contentmarketing.

Ongeveer 50% van alle websitebezoeken is afkomstig van SEO-verkeer. De meeste mensen die een zoekmachine gebruiken, klikken op een van de eerste resultaten die ze zien. Als je website op de eerste pagina van de zoekresultaten van Google staat, krijgt deze veel meer bezoekers dan een site die pas op de tweede of derde pagina verschijnt.

SEO is daarmee essentieel voor iedere organisatie, groot en klein. Door aandacht te besteden aan SEO kunt je concurrerend worden en het blijven.  

Onderzoek zoektermen helpt structuur contentmarketing

Bedenk eerst zoektermen voordat je content gaat maken. Bepaal van het onderwerp waarover je content maakt waarop je gevonden wilt worden. Voor dit onderwerp bedenk je verwante zoektermen die ook belangrijk zijn, hoe meer hoe beter. Hoeveelheid is belangrijker dan kwaliteit. Gebruik je eigen inzicht en ideeën, vervolgens eventueel Google en SEO-tools als Ahrefs en Ubersuggest.

Als je direct met deze informatie aan de slag wilt, heb je de woorden die je in je teksten kunt verwerken. De iets meer geoefende professional kan een stap dieper.

structuur contentmarketing

Want wil je dit nog gerichter aanpakken, dan kun je de zoekwoorden in een spreadsheet noteren en vergelijken met data die je uit die SEO-tools kunt halen. Zo ontdek je of je zoekterm al ranking geven voor je website. Je kunt zo vervolgens ook nog een ranking maken van de verschillende zoektermen, zodat je weet welke je in je tekst vooral en welke je in mindere mate gaat gebruiken.

Je kunt deze gegevens voor alle soorten content gebruiken die je maakt. Dus naast een blog of nieuwsartikel, zowel voor een persbericht, een brochure, als voor een presentatie. Sterker nog, het maakt alle content sterker!

Stap 5: Werk samen met partners

Als je eenpitter bent heb je geen collega’s. Vermoedelijk werk je wel met mensen samen, in projecten of op ander zakelijk vlak. Zitten zij in de markt waar jij content voor maakt, vraag ze dan of zij je kunnen helpen. Ook dit draagt bij aan jouw structuur in contentmarketing. Het helpt de inhoud van je informatie als ze meelezen met jouw werk, of input aanleveren. Een stap verder is dat je in co-creatie aan de slag gaat en samen produceert. Dat kan voor je doelgroep heel interessant zijn.

Je partner kan ook helpen in de vorm van het delen en promoten van content. Dit kan op regelmatige basis door vooraf met elkaar af te spreken elkaars content te liken op sociale media. Uiteraard kan dit grotere vormen aannemen.

Een iets andere insteek die misschien niet zo voor de hand ligt, is juist de ander te helpen met content. Kun jij wel content produceren maar vind je het lastig om die voor jezelf te maken? Misschien maak je je partner heel blij met content die je voor hem of haar maakt, uiteraard met credits en naamsvermelding voor jou.

En deze insteek kan ook andersom: jouw partner levert jou content aan!

Collega’s als ambassadeur

Ben je geen eenpitter en werk je in een organisatie dan heb je collega’s die je als ambassadeurs kunt inzetten voor de promotie van blogs, nieuws, white papers, e-books en events. Je kunt zo een groot bereik creëren, zeker als zij op sociale kanalen veel contacten hebben.

Bovendien zijn zij gemotiveerd, ze hebben banden met klanten en relaties, genieten hun vertrouwen en zijn vertrouwd. Echte mensen dus, waar klanten graag mee verbinden. Dit is een aanpak die tijd nodig heeft. Maar het staat buiten kijf dat dit op sociale media tot een sneeuwbaleffect kan leiden. Want samen ben je veel sterker en kun je meer laten zien.

Merk dat wordt onthouden wordt gekocht

Tot slot, marketing draait sterk op het vergroten van de kans dat jouw merk bij je klant opkomt wanneer hij er voor in is. Simpel gezegd: het merk dat wordt onthouden, is het merk dat wordt gekocht.

Daarom moet je twee belangrijke uitgangspunten constant op je radar hebben:

  1. Weet waar je klant mee zit en een oplossing voor zoekt. Dat is jouw haakje voor content. Welke vragen stellen je klanten en relaties je en zit daar een patroon in? En waar gaat het in de markt en de maatschappij over, wat zijn de issues en de actualiteiten? Ook daar vind je je haakjes in.
  2. Je klant koopt vandaag niet en volgende week en misschien volgend jaar ook nog niet. Dit geldt voor 95% van je doelgroep als je in de b2b zit. En het is ook het geval als je een product of dienst van zeer grote waarde verkoopt aan consumenten, een aankoop die men misschien eens in de 10 jaar maar doet. Zoals een huis bouwen of een auto kopen.

Je hebt dus een boodschap met inhoud nodig die blijft hangen én je hebt een lange adem nodig! Door te kiezen, van hergebruik een constante te maken, hulpmiddelen te gebruiken, vindbaarheid centraal te zetten en samen te werken met partners, bouw je als eenpitter een goede structuur in contentmarketing op.

Meer inspiratie voor structuur in contentmarketing

De blog Expertise marketing: verkoop waarin je uitblinkt [en met gemak] kan je inspireren, vooral als jouw marketing en sales kennisintensief is.  

Over de kunstige taaltool ChatGPT schreef ik een uitgebreide blog met informatie die iedereen, en de eenpitter in het bijzonder, kan gebruiken.

Ook een succes maken van contentmarketing?

Ben je geïnspireerd geraakt om van contentmarketing een succes te maken, en kun je een steuntje in de rug gebruiken? Dan is de Contentklas misschien wat voor je: een maandelijkse online klas waarin je werkt aan je eigen projecten met hulp van coach (ik!) en klas. Als het je wat lijkt, kom dan een keertje vrijblijvend meedoen! Draait op eerste dinsdagen van de maand.

Vergelijkbare berichten