Verdienen met verduurzamen centraal in interactieve online cursus

Home » Ondernemen » Verdienen met verduurzamen centraal in interactieve online cursus
cursus verdienen verduurzamen

Wie met verduurzamen in de bouw en renovatie een goede boterham wil verdienen heeft meer dan alleen technische kennis en saleservaring nodig. Over die andere bagage stelde ik met bouwmanagement-expert Carl-peter Goossen de cursus ‘Verdienen met verduurzamen in de bouw’ samen. Op het snijvlak van bouwmanagement en techniek en van marketing en klantpsychologie deelden wij nieuwe kennis hoe je als aannemer, architect, ontwikkelaar, adviseur, duurzame beslissingen beschouwt, berekent en beargumenteert. De tryout kreeg van de deelnemers een 7,8. Daarna hebben we nog één keer een cursus aan een groep gegeven. “Leuke interacties, betrokken docenten, geen standaard riedeltjes.”

Een cursist gaf aan dat de cursus: “… vooral de economische kennis heeft gebracht die bij mij nog ontbrak.” Het eerste dat je nodig hebt voor een gebouwrenovatie is namelijk een kostenbaten analyse. Die gaat veel verder dan terugverdientijden van maatregelen en materialen. Je berekent deze met de netto contante waarde en daarmee bepaal je of een project of investering winstgevend kan worden. Ook ging de lesstof in op het rekenen met de TCO-tool, de rekenmethodiek die je al heel vroeg in een bouw- of renovatieproject een beeld geeft van de directe en indirecte kosten over de gehele levensduur van een project. Deelnemers vonden dat deze kennis en de berekeningen goed werden uitgelegd: “De combinatie van theorie met duidelijke praktijkvoorbeelden maakten dit een interessante cursus.” En: “De berekeningen vond ik echt goed, hier kunnen we veel mee.”

“De cursus heeft vooral de economische kennis gebracht die bij mij nog ontbrak”

Leer je 2 breinen kennen

Als je duurzaamheid wilt verkopen moet je weten hoe mensen denken. Wist je dat je 2 breinen hebt? Een snel en automatisch oerbrein, oftewel het oerbrein, waarmee je op de automatische piloot gaat, En je hebt een langzaam brein, dat over grote aankopen en moeilijke beslissingen gaat. Voor 80% van de beslissingen gebruik je het oerbrein, dat is de automatische piloot. Als je duurzaamheid wilt verkopen dan moet je zorgen dat je argumenten hebt waarover de ander niet te lang hoeft na te denken. In de cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw is er veel aandacht voor. Om succesvol te zijn verleid je het onbewuste bij je klant en verschaft daarna het bewuste brein een alibi om in te stemmen met de aankoop of beslissing. En dat gaat verder dan communiceren over terugverdientijden.

Toets eigen marketing en verkoop

Voor veel deelnemers was de cursus op het gebied van marketing een eyeopener. Een reactie was: “Het belang van toegevoegde waarde van marketing én van de marketing van toegevoegde waarde werd me door deze cursus duidelijk”. Een ander zei: “Ik heb mijn eigen marketing- en verkoopactiviteiten prima aan de hand van de cursus kunnen toetsen.” En: “De theoretische achtergrond waarom mensen bepaalde beslissingen nemen en hoe je dat in kunt zetten, snap ik nu veel beter.” De cursisten leren ook werken met overtuigingsstrategieën en nudging.

“Het belang van toegevoegde waarde van marketing én van de marketing van toegevoegde waarde werd me door deze cursus duidelijk.”

Praktijkvoorbeelden en extra lesmateriaal

De cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw had een theoretische basis en is geconcretiseerd met praktische voorbeelden, vaak uit de bouw. Als cursusleiders hebben wij samen meer dan een halve eeuw ervaring in die sector. De cursisten benadrukten in hun beoordeling dat ze dit erg fijn vonden: “Ik vind het fijn dat algemene informatie ondersteund wordt met voorbeelden, dat geeft uiteindelijk wel meer inzicht en begrip.”

Naast het werkboek, waar de cursisten enthousiast over waren, stond veel extra materiaal in e-learning. Hier kon men opnamen van lesavonden (nogmaals) bekijken, stonden downloads zoals rekenmodellen en leestips voor wie meer informatie wil (en tijd had om zich te verdiepen). Een cursist zei: “veel nuttige extra’s die ik eigenlijk niet had verwacht.”

Online samenwerken

Tijdens de online lesavonden was er veel ruimte om samen te werken. Opdrachten werden in groepjes gedaan. Ook was er ruimte voor discussie, in kleinere of grotere groep. Blended learning dus! Een fysiek werkboek kreeg men nog ‘ouderwets’ per post opgestuurd. Er gaat natuurlijk niets boven lesmateriaal waarin je lekker kunt schrijven, sommige dingen veranderen niet! Het werkboek van de cursus Verdienen met verduurzamen kreeg van bijna alle respondenten de hoogste smiley die men kon geven.

Ik vind het fijn dat algemene informatie ondersteund is met voorbeelden, dat geeft uiteindelijk wel meer inzicht en begrip.”

Cursus verduurzamen

De cursus Verdienen met verduurzamen in de bouw bracht een combinatie van inzicht in kostenoptimalisatie voor duurzaam bouwen en renoveren, inzicht hoe je een sluitende businesscase maakt, marketing en ondernemen om kopers te overtuigen en kennis over klantinzicht en psychologie van verkopen. Tijdens de cursus deed men “Kennis en ervaringen op die je nog jaren kunt meenemen en doorontwikkelen”. Een duurzame investering dus.

Deze cursus werd aangeboden op het platform ETAGO dat praktische kennis, tools en voorbeelden bracht over ondernemen, groeien en marketing. Via ETAGO heb ik tussen 2018 en 2024 cursussen en workshops gegeven.

Vergelijkbare berichten